Loading...

公司公告:

硬件配置

当前位置:首页>>  技术中心>>  硬件配置

技术中心试生产线

技术中心试生产线合成系统

 

 

技术中心试生产辅助系统

 

技术中心实验室合成反应设备

 

 

技术中心分析用电子天平

 

 

技术中心分析用偏光显微镜

 

 

技术中心实验用水浴烘箱系统

 

技术中心实验用电烘箱

 
 

技术中心实验用真空泵

 

技术中心

 
 

技术中心分析用高效液相色谱仪

 

技术中心分析用自动电位滴定仪

 
 

技术中心实验用通风橱

 

 

技术中心实验用烘箱室

 
 

技术中心耐压试验仪

 

技术中心实验用超声清洗器

 
 

技术中心实验用旋转蒸发器

 

技术中心分析用微机熔点仪

 
 

技术中心光谱分析仪

 

技术中心万能试验仪

 

联系我们

地址:运城市解州镇新建路36号
邮编:044000
电话:0359-2503600
传真:0359-2503630
邮箱:sxgljt@126.com